lap mang fpt

truyen hinh cap

cap quang fpt

nem cao su lien a

nem cao su kim cuong

nem cao su

 

Thông báo tuyển dụng

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG MẦM NON 19/5 THÀNH PHỐ
________________________
Số: 124/KH-MN195
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
________________________
Tp.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Trường Mầm Non 19/5 Thành phố năm học 2017-2018

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 1857 /GDĐT- TC ngày 29 tháng 05 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Về hướng dẫn công tác tổ chức tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; được giao quyền tuyển dụng;

Trường Mầm Non thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyển dụng viên chức để bổ sung nhân sự cho năm học 2017 – 2018, kế hoạch tổ chức tuyển dụng dự kiến như sau:

I. Nguyên tắc và căn cứ tuyển dụng:

1. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt;

2. Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;

3. Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

4. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

5. Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

6. Người dự tuyển chức danh giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể: Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, chuyên ngành sư phạm đối với giáo viên mầm non.

7. Người dự tuyển các chức danh nhân viên phải đạt trình độ tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

8. Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

II. Phương thức và thẩm quyền tuyển dụng:

1. Phương thức tuyển dụng:

a) Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

b) Xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

2. Thẩm quyền tuyển dụng:

Trường Mầm non 19/5 Thành Phố  được tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị theo hướng dẫn và quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo theo Kế hoạch số 1603 /GDĐT- TC ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn công tác tổ chức tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; được giao quyền tuyển dụng về phân cấp việc tổ chức tuyển dụng viên chức.

III. Đối tượng tuyển dụng:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

e) Có văn bằng, chứng chỉ A Tin học, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:      

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối với xét tuyển đặc cách:

a) Người có kinh nghiệm công tác và hiện đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ngành giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh diện hợp đồng thỉnh giảng; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc);

Trong thời gian công tác, người dự tuyển không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập phải được Thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

b) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

IV.  Nhu cầu tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Sài gòn Online từ ngày 01/7/ 2017 đến hết ngày 29/7/2017; ứng viên phải thường xuyên theo dõi thông tin để đăng ký đúng nguyện vọng và thời gian theo quy định.

Trường Mầm Non 19/5 TP tuyển dụng viên chức với các chức danh cụ thể:

1. Giáo viên mầm non:

Giáo viên  Chỉ tiêu Ghi chú
Giáo viên mầm non 01 Trình độ đại học chuyên ngành MN
Hộ khẩu Thành phố

2. Nhân viên:

Nhân viên  Chỉ tiêu Ghi chú
Cấp dưỡng 03 Trình độ Trung cấp nấu ăn
Hộ khẩu Thành phố

3. Văn thư:

Nhân viên  Chỉ tiêu Ghi chú
Văn thư 01 Trình độ Đại học
Hộ khẩu Thành phố

4. Tiêu chuẩn đối với ứng viên dự tuyển:
Người dự tuyển chức danh giáo viên phải đạt trình độ từ cao đẳng, đại học giáo dục mầm non, hệ chính qui.
Người dự tuyển chức danh nhân viên phải có bằng cấp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đúng chuyên ngành.

V. Hồ sơ dự xét tuyển
Ứng viên nộp đủ 02 bộ hồ sơ này tại đơn vị được phân công công tác sau khi có kết quả trúng tuyển. Tất cả các loại hồ sơ nên được sao y được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự qui định như trên. Hồ sơ của người dự tuyển gồm có:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ A Tin học, chứng chỉ B tiếng Anh và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định (theo mẫu);
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
Đối với ứng viên là viên chức có quá trình công tác đúng với ngạch đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập, dân lập, tư thục hoặc trước đây đã làm việc tại các trường công lập, dân lập, tư thục sau đó chuyển sang các trường dân lập, tư thục nay được tuyển dụng làm việc tại các trường công lập của thành phố và được bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội không quá 6 tháng tính đến ngày được tuyển dụng, yêu cầu bổ sung:
1. Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc;
2. Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;
3. Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.
Những đối tượng này, nếu đủ điều kiện thì được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

VI. Kế hoạch, thời gian, địa điểm và quy trình tham dự xét tuyển
Ứng viên phải theo dõi, thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đăng ký và tham dự xét tuyển, cụ thể như sau:
1. Ứng viên đóng lệ phí tại trường Mầm non 19/5 Thành phố trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 04/7/2017 đến hết ngày 29/7/2017 và nhận Mã số đăng ký dự xét tuyển;
* Lưu ý: khi đến đăng ký, ứng viên nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân của ứng viên và chỉ được đăng ký một lần với số chứng minh nhân dân đó, lưu giữ cẩn thận biên lai đóng lệ phí xét tuyển.
2. Ứng viên sử dụng Mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân để điền đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đăng ký dự xét tuyển đến hết ngày 29/7/2017 tại địa chỉ http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, chọn mục Tuyển dụng; chọn mục Sửa thông tin đăng ký dự tuyển.
3. Trong thời gian này, ứng viên thường xuyên theo dõi tình hình đăng ký trên trang web và có thể thay đổi nơi đăng ký dự xét tuyển (nếu cần).
* Lưu ý: khi ứng viên thay đổi nơi đăng ký dự xét tuyển, lệ phí đã đóng sẽ không được hoàn trả, ứng viên phải thực hiện lại từ đầu quy trình đăng ký (mục VI.1) trong thông báo này.
4. Thời gian tổ chức rà soát dữ liệu: dự kiến ngày 3/8/2017 – 4/8/2017
5. Thời gian tổ chức phỏng vấn: dự kiến hai ngày 10/8/2017 – 11/8/2017
6. Địa điểm tổ chức rà soát dữ liệu và phỏng vấn:
Tại Trường Mầm non 19/5 TP số 94 Nguyễn Đình Chiểu, F Đakao, Q1
7. Thời gian công bố kết quả: ngày 15/8/2017
8. Thời gian nhận giấy giới thiệu nhận nhiệm sở: ngày 16/8/2017
9. Thời gian nhận nhiệm sở: ngày 16/8/2017
10. Thời gian nhận hồ sơ: viên chức đã trúng tuyển nộp hai (02) bộ hồ sơ theo qui định tại mục V của thông báo này khi đến nhận nhiệm sở tại đơn vị đã được phân công công tác.
* Lưu ý:
- Yêu cầu ứng viên đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi để biết thông tin về chỉ tiêu tuyển dụng và tình hình đăng ký dự tuyển tại địa chỉ trang web http://www.hcm.edu.vn/phongtccb
- Ứng viên đã trúng tuyển phải đi trình diện nhận nhiệm tại trường nếu không trình diện sẽ không được tuyển dụng ở các đợt tuyển dụng sau.
Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Mầm Non 19/5 TP trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM năm học 2017-2018./.

Hiệu trưởng

(đã ký)

Hồ Thu Thảo

Nơi nhận:

- Phòng TCCB

- Lưu Văn thư, VP trường

  • Liên hệ

    Địa chỉ: Số 94, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM
    Email: giaovu@mamnon195tp.edu.vn
    Số điện thoại: (028) 38221275
    Số hotline: (028) 38222278

  • Đăng ký nhận bản tin

logo